Kijk op Data

Actuele feiten en cijfers in heldere visuals, geselecteerd voor uw sector en regio.

Inloggen
Problemen met inloggen? Bezoek onze helpdesk

Nieuwsberichten

Producten

ActiZ Kijk op Data kent de volgende onderdelen en er komen met regelmaat uitbreidingen en nieuwe onderdelen bij.

Kijk op Arbeidsmarkt

Dashboard met de actuele landelijke stand van zaken en trends op het gebied van de arbeidsmarkt in de sector Zorg & Welzijn en de VVT.

Kijk op Zorgregio’s

Tool die inzicht geeft in de regionale vraag en het regionale aanbod van ouderenzorg, en de trends hierin. U kunt uw selectie maken  op basis van verschillende regio-indelingen.

Kijk op Mijn Openbare Data

Tool die beschikbare openbare data (op gebied van financiën, cliënten en medewerkers) van uw organisatie vergelijkt met een zevental ActiZ-leden die qua omzet, productmix en stedelijkheid zijn gematcht.

Kijk op Mijn Toekomstscenario’s

Tool die een prognose geeft van de demografische samenstelling en een voorspelling van de uitgaven aan ouderenzorg in uw regio in 2030, uitgaande van de vier ‘koffie’-scenario’s (zie bericht).

Kijk op Mijn Medewerkers

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek van ActiZ. Geeft inzicht in wat er speelt op de werkvloer, maakt inzichtelijk waar uw organisatie goed scoort, en wat beter kan. Deelname is gratis voor ActiZ-leden.

Kijk op Mijn Wijkverpleging

Als deelnemende organisaties levert u uw productiegegevens aan. Een vergelijkingstool verschaft u vervolgens inzicht in hoe uw organisatie scoort ten opzichte van de andere deelnemers op de belangrijkste financiële parameters in de wijkverpleging.

Contact

Kijk op Data

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
Postbus 2858
3503 RG Utrecht

Algemeen: 085 - 077 20 00

Helpdesk: 085 - 077 20 70

Voor algemene vragen over de benchmark:
kijkopdata@actiz.nl

Voor ondersteuning bij problemen met inloggen en gebruik van de benchmark:
help-kod@actiz.nl

KvK nummer 30216479